Monday, 16 April 2012

Apa Objektif Matematik KBSM???

Mari kita lihat dulu, apa objektif @ matlamat Matematik KBSM sbelum kita meneroka ilmu kira-kira ini.  Secara ringkasnya, objektif Matematik KBSM adalah untuk membolehkan pelajar:
 • mengetahui dan memahami konsep, takrif, hukum, petua, dan teorem bagi nombor serta ruang
 • memperkukuh dan memperluas kemahiran tambah, tolak, darab dan bahagi

 • menguasai kemahiran-kemahiran asas seperti:
  ~membuat anggaran dan penghampiran
  ~mengenali bentuk dalam persekitaran
  ~mengukur dan membina dengan menggunakan alatan matematik
  ~mengumpul, merekod, mewakili dan mentafsir data
  ~mengenali dan mewakilkan secara matematik
 • menguasai kemahiran menjalankan algaritma
 • menguasai kemahiran menyelesaikan masalah
 • menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam urusan kehidupan seharian
 • memperolehdan menghargai kebolehan membuat sesuatu secara mantik, bersistem, heuristik, dan tepat

( NCTM, 1980; KPM, 1990 )No comments:

Post a Comment